top of page

Huisregels

BUITENTERREINEN

Deze regels zijn zo opgesteld dat iedereen ruim de gelegenheid heeft om speeluren te reserveren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij mogen rekenen op jullie sportiviteit bij de toepassing van dit reglement. Dat is niet meer dan fair, zowel ten opzichte van de club als ten opzichte van elkaar. Lees daarom aandachtig deze voorschriften. De juiste toepassing ervan zal door het bestuur en door de uitbater nauwkeurig worden opgevolgd.

 

1.    De terreinen zijn open voor onze leden vanaf begin april tot medio oktober. De feitelijke begin- en einddatum worden jaarlijks door het bestuur bepaald afhankelijk van de weersomstandigheden en toestand van de terreinen.

2.    Ieder lid mag een terrein reserveren. Dat gebeurt online via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

3.    Elke speler mag maximaal twee speelbeurten in de toekomst reserveren, evenwel geen twee opeenvolgende uren (bij uitzondering van het dubbelspel). Gastspelers kunnen hun terrein maximaal 3 dagen op voorhand reserveren. 

4.    Een enkelspel duurt één uur en vereist 2 namen, voor een dubbelspel kan met 2 opeenvolgende uren reserveren met 4 namen.  

5.    Alleen de speler van wie de naam staat ingeschreven, mag op het aangegeven uur spelen. Men mag dus niet inschrijven onder een andere naam.

6.    Als men een wedstrijd aan het spelen is en er komt zich niemand voor het volgende uur aanmel­den, dan mag men verder spelen. Spelers die te laat komen opdagen voor het uur waarvoor ze inschreven zijn, moeten wachten totdat het aan gang zijnde spel (niet te verwarren met wedstrijd) afge­lopen is.

7.    De gravelterreinen van Sporta Tennis zijn voorbehouden voor onze clubleden. Een Sporta-lid mag echter ook komen spelen met een gastspeler, en wel onder deze voorwaarden:

 • De gastspeler moet vooraf geregistreerd zijn in het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

 • Indien u wenst u te reserveren samen met een gastspeler, dan kan dit via het systeem van Tennis Vlaanderen.

8.  Men moet spelen in normale tenniskledij. Vooral het schoeisel is belangrijk. De zool en de hiel mogen niet te veel profiel vertonen. Loop- of joggingschoenen zijn in elk geval verboden.

9.   Vijf minuten vóór het einde van het gereserveerde uur moet men stoppen met spelen om de terreinen te vegen en de lijnen schoon te borstelen.

10.   Spelen met kunstlicht is in het lidmaatschapsgeld inbegrepen.

11.  Indien men een veld heeft gereserveerd, maar door omstandigheden niet kan komen spelen, dan moet men het gereserveerde veld zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking stellen van clubge­noten door tenminste twee uur op voorhand de reservatie te annuleren.

12.  Wedstrijden voor de interclubcompetitie, voor het clubkampioenschap, voor het jaarlijkse Sporta-tornooi of voor een georganiseerde vriendschappelijke ontmoeting hebben voorrang op elke reservatie. In het reservatiesysteem worden deze uren trouwens gemarkeerd, zodat dubbele boekingen in principe uitgesloten zijn.

13.   Men kan lid worden door zich in te schrijven via de website www.sportatc.be. Na inschrijving duurt het gemiddeld 3 à 4 weken vooraleer Tennis Vlaanderen een lidnummer toegekend heeft en men online kan reserveren.

14.   De uitbater en het dagelijks bestuur mogen de toegang weigeren aan spelers die zich niet houden aan dit reglement of die de goede gang van zaken storen op en langs de velden of in het clubhuis.

15.   Op de velden wordt het licht ten laatste om 24u00 gedoofd.

16.   Leden die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houden, kunnen de volgende boetes krijgen:

 • Eerste overtreding: telefonische of schriftelijke verwittiging. Geen sanctie.

 • Tweede overtreding: schorsing, met 14 dagen speelverbod.

 • Derde overtreding: schorsing, met één maand speelverbod.

 • Vierde overtreding: schorsing voor de duur van het lopende speeljaar.

17. Interclubwedstrijden en wedstrijden van het jaarlijkse Sporta-tornooi hebben voorrang op gewone reservaties.

 

INDOORTERREINEN

 

In het winterseizoen zijn het merendeel van de uren in de tennishal vast gereserveerd, hetzij door abonnementshouders, hetzij door de club voor trainingen en cluborganisaties.

1.    Wanneer het uur voor het gekozen uur vrij is, kan men langer dan een uur spelen. Die extra tijd moet uiteraard ook betaald worden.

2.    Losse uren kunnen gereserveerd worden aan het volgende tarief:

 • Zomerseizoen: €15

 • Winterseizoen: €15

 

3.    De huurprijs moet afgerekend worden bij aanvang van het betrokken speeluur. Losse, gereserveerde uren, die niet tijdig worden afgemeld (minstens 2 u op voorhand), moeten altijd betaald worden.

4.    In de zomer is het uurschema voor binnenterreinen hetzelfde als voor buitenterreinen, namelijk startend op het uur (dwz om 09.00, om 10.00, enz.). 

5.    Interclubwedstrijden en wedstrijden van het jaarlijkse Sporta-tornooi hebben voorrang op gewone reservaties.

6.  Indien de buitenterreinen bezet zijn door wedstrijden van interclub of clubkampioenschap kunnen Sporta-leden de binnenterreinen gratis reserveren.

 

 

Graag willen wij ook nog even de volgende gebruikersrichtlijnen benadrukken:

 

 • Het is ten strengste verboden te roken in de hal en in de kleedkamers.

 • Gelieve begin- en eindtijd van de reservaties stipt te respecteren.

 • De bediening van de lichten mag enkel gebeuren door de uitbaters van het clubhuis.

 • Er mogen geen dranken in glaswerk in de indoorhal worden geconsumeerd.

 • Gelieve bij het betreden en verlaten van de indoorhal de andere spelers niet storen.

 • De indoorhal mag enkel worden betreden met propere tennispantoffels.

 • Gelieve lege blikjes & flesjes in de vuilnisbakken te deponeren.

bottom of page