top of page

WIJZIGING RESERVATIESYSTEEM & LIDGELDEN PADEL 2024

Bijgewerkt op: 23 okt.


Beste Sportaan,


Op 31 december 2023 schakelen we over van Supersaas naar het reservatiesysteem van Tennis en Padel Vlaanderen.


Op vrijdag 3 november om 20u30 organiseren we in ons clubhuis een korte infosessie om deze wijzigingen te duiden en te antwoorden op jullie vragen. Je bent van harte welkom!


Waarom deze overschakeling?

In eerste instantie biedt dit systeem de mogelijkheid om eigen leden gratis te laten spelen, terwijl in losse verhuur de formule met krediet behouden kan blijven.


Verder is er een financiële reden. Tennis en Padel Vlaanderen beloont clubs die dit jaar nog volledig overschakelen naar hun reservatiesysteem en lichtsturing met een premie. Bovendien is het gebruik van hun systeem gratis, terwijl Supersaas een maandelijkse kost aanrekent.


Tenslotte zijn er de voordelen van het gebruik van één systeem voor tennis en padel bij Sporta en de integratie met het beheer van leden, trainingen, tornooien en interclub.


Hoe kan ik lid worden in 2024?

Aangezien er in Supersaas nog vrij veel krediet in omloop is, zal 2024 een overgangsjaar zijn met 2 vormen van lidmaatschap:

  • Gold

  • Silver

‘Gold’ leden zullen voor een vast lidgeld van €180 gratis kunnen padellen in 2024.

‘Silver’ leden betalen naast een lidgeld van €75 ook nog voor elke reservatie (zoals momenteel in Supersaas).


Wat met mijn Supersaas krediet?

Alle openstaande Supersaas kredieten op 30/12/2023 zullen overgezet worden naar het nieuwe systeem:

  • ‘Gold’ leden kunnen hiermee eventueel voor gastspelers betalen of een tennisterrein boeken indien ze geen Sporta tennis lid zijn.

  • ‘Silver’ leden gebruiken dit krediet bovendien om eigen speelmomenten te betalen.

  • Niet-leden kunnen dit krediet enkel gebruiken indien ze zelf reserveren in losse verhuur. Indien ze als gastspeler uitgenodigd worden, betaalt het reserverend lid hun speelmoment.

Betaling van lidgeld 2024 zal geen recht geven op bijkomend krediet, maar uiteraard kan je steeds een bijkomend bedrag opladen (via website of app).


Hoe reserveer ik een padel terrein in 2024?

Vanaf 1/1/2024 kan je reserveren met je lidnummer via de app (Apple / Android) of de website van Tennis en Padel Vlaanderen.

De belangrijkste wijziging is dat je voor een reservatie steeds de namen van de 4 spelers moet opgeven. Er zijn hier 3 mogelijkheden:

  • Speler is ‘Silver’ lid: Er wordt 1 beurt en krediet (€4 top of €3 dal) afgetrokken van het saldo van dit lid.

  • Speler is ‘Gold’ lid: Er wordt 1 beurt afgetrokken van het saldo van dit lid.

  • Speler is gastspeler: Er wordt krediet (€6 top of €4 dal) afgetrokken van het saldo van het reserverend lid. Alle spelers bekend bij TPV (bv iedereen die ooit VTV nummer gehad heeft) kan je selecteren. Zoniet kies je voor “Onbekende gast”.


Dit betekent dat Sporta Padel leden elkaar niet meer moeten terugbetalen voor reservaties, maar ook dat een spelbeurt afgetrokken wordt van het openstaande aantal reservaties van elk lid. Daarom zullen Sporta Padel leden in Elit 4 gelijktijdige reservaties in top- en 4 in daluren kunnen maken en 14 dagen vooraf kunnen boeken.


Niet-leden kunnen slechts 1 toekomstige reservatie in topuren maken maximaal 7 dagen vooraf.

Jeugdleden kunnen enkel in daluren spelen.


Vanaf 2024 gelden alle uren op zaterdag als daluren. Topuren blijven alle uren op weekdagen vanaf 17:30 en alle speelmomenten op zondag.


Enkele nuttige handleidingen kan u hier terugvinden:

Een overzicht

​GOLD

SILVER

LOSSE VERHUUR

Doelgroep

​Spelers die regelmatig spelen.

Spelers die eind 2023 nog over een hoog Supersaas krediet beschikken en/of van plan zijn om weinig te spelen in 2024.

​Niet-leden die sporadisch op onze club padellen.

Lidgeld 2024:

Volwassenen (18+)

Jeugd (8 - 18j)

Jeugd (-8j)

Tennis + Padel

​_

180,00 euro

80,00 euro

40,00 euro

280,00 euro

​_

75,00 euro

/

/

/

​_

/

/

/

/

​Tarief 1,5 uur

Topuur

Daluur

_

0,00 euro

0,00 euro

_

4,00 euro

3,00 euro

​_

24,00 euro/terrein

16,00 euro/terrein

​Aantal toekomstige reservaties:

Topuur

Daluur

​_

_

4

4

​​_

_

4

4

​_

_

1

4

​Aantal dagen op voorhand reserveren

​_

​14

​_

14

​_

7


bottom of page