top of page

Algemene voorwaarden

Bij het betreden van onze club ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemene bepalingen

Dorstlessers

Pomton

Tennisbal (Gini & Tonic)

Naranja & Tonic 

Sinaasappelsap & tonic

3,50 euro

3,50 euro

3,50 euro

3,50 euro

Bieren op fles

Algemene bepalingen

 1. Sporta TC Herk-de-Stad is een officiële V.Z.W. (statuten verschenen in het staatsblad) en is aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen.

 2. De accommodatie is gelegen in de manestraat 82/1, 3540 Herk-de-Stad.

 3. Het bestuur stelt dat deze algemene voorwaarden gelden voor alle leden, huurders en gastspelers op onze club.

 4. De algemene voorwaarden kunnen door het bestuur gewijzigd worden om aldus een soepele werking van de vereniging op de voet te volgen. In alle niet-voorziene gevallen beslist het bestuur autonoom.

 5. De omgangstaal is Nederlands.

 6. Roken is ten strengste verboden in de gebouwen en de velden van Sporta. 

 7. Het bestuur kan leden weigeren of een lidmaatschap annuleren om disciplinaire redenen.

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is geldig na betaling en verwerking en loopt steeds tot de laatste dag van het jaar. Lid wordt men door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Jeugdspelers die zich inschrijven voor de wintertrainingen zijn 12 maanden lid, dus tot september van het volgende jaar.

 2. Elk toegetreden lid is steeds vrij zich uit de vereniging terug te trekken, zonder enig recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van lidgeld.

 3. De spelers op de banen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fairplay en sportiviteit. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel, onmiddellijk verlaten van de baan of verwijderen uit de club. Het bestuur kan later verregaande sancties nemen naar eigen goeddunken.

Outdoorterreinen

Deze regels zijn zo opgesteld dat iedereen ruim de gelegenheid heeft om speeluren te reserveren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij mogen rekenen op jullie sportiviteit bij de toepassing van dit reglement. Dat is niet meer dan fair, zowel ten opzichte van de club als ten opzichte van elkaar. Lees daarom aandachtig deze voorschriften. De juiste toepassing ervan zal door het bestuur en door de uitbating nauwkeurig worden opgevolgd.
 

 1. De tennisterreinen zijn open voor onze leden vanaf begin april tot eind september (of het afhalen van de netten. De feitelijke begin- en einddatum worden jaarlijks door het bestuur bepaald afhankelijk van de weersomstandigheden en toestand van de terreinen.

 2. De outdoor padelvelden zijn het hele jaar door toegankelijk. 

 3. Ieder lid mag een terrein reserveren. Dat gebeurt online via het reservatiesysteem van Tennis en Padel Vlaanderen.

 4. ​Tennis: een enkelspel duurt één uur en vereist 2 namen, voor een dubbelspel kan men 1 of 2 opeenvolgende uren reserveren met 4 namen.  

 5. Padel: een reservatie duurt één uur en 30 minuten. Men dient steeds 4 namen door te geven.

 6. ​Alleen de spelers van wie de naam staat ingeschreven, mag op het aangegeven uur spelen. Men mag dus niet inschrijven onder een andere naam.

 7. ​Onze terreinen zijn voor iedereen toegankelijk (lid, gastspelers, externe spelers). U dient steeds op een correcte manier te reserveren via het reservatiesysteem van Tennis & Padel Vlaanderen. 

 8. Op de velden van Sporta mogen enkel trainingen georganiseerd worden die aangeboden worden door de club en met trainers van de club. Externe trainers of trainingen zijn dus niet toegelaten. 

 9. Spelen met kunstlicht is in het lidmaatschapsgeld inbegrepen.

 10. ​Indien men een veld heeft gereserveerd, maar door omstandigheden niet kan komen spelen, dan moet men het gereserveerde veld zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking stellen voor clubge­noten door tenminste twee uur op voorhand de reservatie te annuleren.

 11. Wedstrijden voor de interclubcompetitie, voor het clubkampioenschap, voor een tornooi of voor een georganiseerde vriendschappelijke ontmoeting, events en trainingen hebben voorrang op elke reservatie. In het reservatiesysteem worden deze uren trouwens gemarkeerd, zodat dubbele boekingen in principe uitgesloten zijn.

 12. Het dagelijks bestuur mag de toegang weigeren aan spelers die zich niet houden aan dit reglement of die de goede gang van zaken storen op en langs de velden of in het clubhuis. Spelers die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houden, kunnen een boete of sanctie krijgen, dit naar eigen goeddunken van het Dagelijkse Bestuur.

Indoorterreinen

 1. In het winterseizoen zijn het merendeel van de uren in de tennishal vast gereserveerd, hetzij door abonnementshouders, hetzij door de club voor trainingen en cluborganisaties. Het is voor spelers ook mogelijk om de vrije uren te reserveren via het systeem van Tennis & Padel Vlaanderen.​

 2. Huurders en medespelers zijn niet verzekerd tegen ongevallen. Enkel leden worden bij de federatie aangesloten en zijn bijgevolg verzekerd.

 3. Bij betaling van de winterverhuur ga je akkoord met deze voorwaarden en de verplichting deze na te leven.

 4. Op de velden van Sporta mogen enkel trainingen georganiseerd worden die aangeboden worden door de club en met trainers van de club. Externe trainers of trainingen zijn dus niet toegelaten. 

 5. ​De huurprijs moet afgerekend worden voor aanvang van het betrokken speeluur.

 6. ​​Wedstrijden voor de interclubcompetitie, voor het clubkampioenschap, voor het jaarlijkse Sporta-tornooi of voor een georganiseerde vriendschappelijke ontmoeting, events en trainingen hebben voorrang op elke reservatie. In het reservatiesysteem worden deze uren trouwens gemarkeerd, zodat dubbele boekingen in principe uitgesloten zijn.​

 7. Tijdens het zomerseizoen (april - september) kunnen leden van Sporta tennis de indoorvelden gratis gebruiken, mits een correcte reservatie. Ook reservaties met gastspelers en losse verhuur kunnen tijdens het zomerseizoen.

Trainingen en kampen

 1. Collectieve en privé-lessen, stages en kampen worden uitsluitend gegeven door trainers die aangesteld zijn door Sporta TC vzw. Deze kan u terugvinden op de website. 

 2. Trainingen kunnen enkel geregeld worden via de trainers én gegeven worden door trainers die aangesloten zijn bij de Sporta. Het is aldus ten strengste verboden dat een externe trainer tennislessen geeft op de terreinen. Bij misbruik van deze regels heeft de club het recht om de trainer en de deelnemers toegang tot het veld te ontzeggen. Dit zonder terugbetaling van het huurgeld. 

 3. De betaling van een lessenreeks/kamp dient betaald te worden voor de eerste les. Tenzij onderling anders overeengekomen. Indien we de betaling niet tijdig ontvangen hebben we het recht om uw deelname te annuleren. 

 4. We hanteren volgende annulatievoorwaarden (bij inschrijving) voor onze trainingen:

 5. Volledige terugbetaling tot 14 dagen voor de start van de stage/lessenreeks/kamp ​

 6. Minder dan 14 dagen voor de start van een stage/lessenreeks/kamp met dokterattest: volledige terugbetaling

 7. Minder dan 14 dagen voor de start van een stage/lessenreeks/kamp zonder dokterattest: terugbetaling van 50% 

 8. Minder dan 7 dagen voor de start van een stage/lessenreeks/kamp zonder dokterattest: geen terugbetaling

 9. Bij ziekte of blessure vastgesteld door een arts en in het bezit van een doktersattest (bij minium afwezigheid van 2 opeenvolgende lesweken) ontvangt u een waardebon voor deelname aan een volgende lessenreeks. 

 10. Bij kampen betalen we de gemiste dagen bij ziekte of blessure (mits doktersattest). Dit in de vorm van een waardebon.

 11. Bij afzegging van een les, gelieve dit minstens 24 uur op voorhand door te geven aan de trainer. Er is geen restitutie mogelijk van het lesgeld. 

 12. Wanneer er een aanbod van lessen en stages is, wordt er geen privétraining tennis of tennis sparring aangeboden. 

 13. Training worden enkel ingehaald wanneer de trainer niet beschikbaar is en er geen vervanging gevonden is of wanneer de volledige groep niet beschikbaar is en dit minstens 7 dagen op voorhand doorgegeven is. Dit met een maximum van twee trainingen per lessenreeks in de winter en één in de lente.

 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de coördinerende trainers. Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de tennislessen of andere activiteiten, kunt u terecht bij jeugd@sportatc.be of volwassenen@sportatc.be

 15. Sporta Tennis & Padel is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers, evenals blessures.

Bescherming van het privéleven

 1. Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Sporta TC. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van inschrijving.

 2. Tijdens alle clubevenementen kunnen opnames of foto’s gemaakt worden van de deelnemers, aanwezigen en dit voor publicitaire motieven. Behoudens uitdrukkelijk (schriftelijk) verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes van Sporta TC.

 3. Ook tijdens lessen, kampen of stages kunnen er foto’s en videos gemaakt worden van de deelnemers voor publicitaire en didactische doeleinden. Behoudens uitdrukkelijk verzet (schriftelijk) ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor stages en lessen van Sporta TC.

Bieren van het vat

Cristal (25 cl)

Cristal (33cl) 

Hapkin 

Filiou

2,20 euro

2,70 euro

3,00 euro

3,00 euro

bottom of page