top of page

Interclubregelment

tennis-racket.png

Artikel 1 : Reglement

Dit reglement is aanvullend aan:

- het interclubreglement van Tennis Vlaanderen

- De Gewestelijke richtlijnen interclub Limburg - 2021

- het jeugdinterclubreglement - 2021

Artikel 2 : Lidgeld en inschrijving interclub

Je inschrijving voor de interclub zal pas verwerkt worden na dat we je lidgeld ontvangen

hebben. Dus enkel wie zijn lidgeld voor 1 februari betaald heeft, kan deelnemen aan de

interclubwedstrijden.

Artikel 3 : Inschrijving ploeg

De inschrijvingen gebeuren per ploeg. De namen van de spelers/speelsters worden ten

laatste op 1 februari doorgegeven via het inschrijvingsformulier op onze website. Elke ploeg

duidt een kapitein aan.

Ook individuele spelers/speelsters kunnen zich opgeven en zullen indien mogelijk in een

ploeg worden geplaatst.

Artikel 4 : Minimum aantal spelers

Een ploeg kan maar geldig ingeschreven zijn indien er zoveel effectieve spelers/speelsters op

de lijst staan als er minimum nodig zijn voor deelname. Alle leden van de ploeg zijn hiervoor

verantwoordelijk.

De ploegen moeten minimaal bestaan uit:

 

• Heren met 4 spelers: 7 effectieven.

• Alle damesreeksen: 7 effectieven

• Jeugd : min. 2 en max. 4 spelers per ploeg

 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen effectieven en reserve. Elke interclubspeler kan

bijgevolg slechts in één ploeg ingeschreven worden. Er is een uitzondering voor ploegen van

verschillende categorieën (bv. heren, heren 35, heren 45, dames ...), die op verschillende

dagen gespeeld worden, je kan je bv. inschrijven voor heren op zondag en heren 35 tijdens

de week.

Artikel 5 : Reservespelers

Iedere speler/speelster wordt door de interclubverantwoordelijke automatisch als

reservespeler/speelster ingeschreven op de interclublijsten van alle andere reeksen waarin hij

of zij zou kunnen spelen.

Artikel 6 : Jeugdspelers

Het trainerskorps stelt de jeugd interclubploegen samen. De interclubploegen zullen

samengesteld worden uit de kinderen die wintertraining volgen en waarvan geacht wordt

dat zij over de nodige bagage beschikken om een officiële wedstrijd te spelen. In iedere

ploeg zal een speler of speelster fungeren als kapitein. Onze jongeren die omwille van hun

leeftijd (geboortejaar 2004 en vroeger) niet meer kunnen aantreden in de jeugdreeksen zijn

uiteraard welkom bij de volwassenen.

 

In de eindrondes van de jeugd zal automatisch de sterkste ploeg opgesteld worden

door de trainers.

Artikel 7 : Identeitsbewijs

Iedere speler/speelster is bij elke ontmoeting steeds in het bezit van een identiteitsbewijs.

Artikel 8 : Aanwezigheid interclubvergadering

De kapitein is aanwezig op de aangekondigde interclub vergadering. Indien hij of zij niet

aanwezig kan zijn, wordt de kapitein vervangen door één van de andere effectieve

spelers/speelsters van de ploeg.

Artikel 9 : Planning wedstrijden

De wedstrijdleiding bepaalt de planning van de wedstrijden, in onderling overleg met de

kapiteins. De kapiteins bepalen niks zelf.

Artikel 10 : Gebruik terreinen

De club reserveert de terreinen en enkel de interclubleider bepaalt op welke terreinen er

wordt gespeeld.

Artikel 11 : Ballen

• Volwassenen

De ballen voor alle thuiswedstrijden in de voorronde worden voor aanvang van de eerste

wedstrijd opgehaald bij de interclubleider. Ballen zijn aan te kopen door alle

interclubploegen voor alle thuiswedstrijden. Het is niet toegestaan om eigen ballen mee te

brengen. Een ploeg van 4 spelers koopt 3 kokers per ontmoeting.

Alle wedstrijden van de interclub spelen we met een eenzelfde ballenmerk: HEAD. Deze

zullen tegen een goede prijs aangekocht kunnen worden via de club. De betaling van de

ballen dient te gebeuren per overschrijving aan de club ten laatste een week voor de eerste

interclubwedstrijd. Indien deze niet tijdig betaald zijn, zal men gedwongen zijn forfait te

geven, en een boete te betalen.

Ballen voor de eindronde/finales worden tijdig door de interclubleider ter beschikking gesteld

aan desbetreffende kapitein. Deze ballen dienen na de wedstrijden steeds terug ingeleverd

te worden bij de interclubleiding.

• Jeugd

Jeugdwedstrijden worden niet steeds met nieuwe ballen gespeeld. Zij krijgen wel goede

ballen ter beschikking gesteld en dienen deze na de wedstrijd steeds terug in te leveren.

 

Artikel 12 : Boetes​

Boetes opgelopen bij de Tennis Vlaanderen door het niet naleven van het

interclubreglement moeten worden betaald door de interclubploeg zelf. Indien men niet

genoeg spelers voor een wedstrijd heeft, dient tijdig contact opgenomen te worden met de

interclubleider zodat er naar een oplossing gezocht kan worden om boetes te vermijden.

 

Artikel 13 : Respect

Heb respect voor de interclubleiders en iedereen die meehelpt bij de interclub. Dit zijn

allemaal vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om deze job te doen.

Artikel 14 : Aftekenen uitslagenblad

Na controle van de correctheid ondertekent de kapitein elektronisch het uitslagenblad.

Artikel 15 : Eten

Tennis Vlaanderen heeft regels opgesteld voor het trakteren op eten.

- Elke thuisploeg moet eten voorzien. Alleen de spelers die op het ploegenformulier staan en

effectief meegespeeld hebben, dient men te trakteren.

- Een ploeg van 4 personen moet maximaal 6 personen trakteren.

- Men mag natuurlijk ook de overige personen trakteren maar maak hierover goede

afspraken voor de ontmoeting begint.

Bestelling van het eten dient ten laatste 5 dagen voor de ontmoeting doorgegeven te

worden aan de verantwoordelijke. Het eten wordt door de spelers ter plaatse voldaan aan

de uitbater (of personeel daarvan). De kosten voor de gastploeg worden betaald door de

ontvangende ploeg.

Artikel 16 : Fairplay

Iedere speler/speelster vertegenwoordigt Sporta TC. We rekenen op uw fairplay en

sportiviteit! Bij aankomst wordt de bezoekende ploeg door de thuisploeg (samen met de

interclubleider) verwelkomd en voor aanvang van de eerste wedstrijd worden alle

spelers/speelsters aan elkaar voorgesteld.

Artikel 17 : Problemen

Als er bij een ontmoeting problemen zijn, betrek je de interclubleider steeds bij het bespreken

en oplossen van de problemen. De partijen doen er alles aan om eventuele problemen

overeenkomstig het Tennis Vlaanderen-interclubreglement op een vriendschappelijke manier

op te lossen.

Artikel 18 : Slecht weer

De uitwijkmogelijkheden die er bestaan bij slechte weersomstandigheden worden voor

aanvang van de wedstrijden door de interclubleider medegedeeld aan de kapiteins van de

thuisspelende ploegen.

Artikel 19 : Akkoordverklaring reglement

Iedereen die interclub speelt, verklaart zich akkoord met dit intern reglement van Sporta. Alsook met de reglementen vermeld in punt 1. 

bottom of page