top of page

Onze Missie

Bij Sporta, gelegen in Herk-de-Stad, is onze missie eenvoudig: we willen jou laten genieten van twee van 's werelds meest geliefde racketsporten: tennis en padel. Bij Sporta verwelkomen we je in een warme club waar er ruimte is voor recreatieve- en competitiespelers. Dit voor spelers met en zonder ervaring, van jong tot oud!

Leden

Onze club is toegankelijk voor alle leeftijden, alle speelniveaus, en streeft naar een goede mix van recreatieve- en competitiespelers. Onze club is voor iedereen betaalbaar dankzij onze vzw structuur met vrijwilligerswerking en ondersteuning door de lokale overheid.

 

Door actieve ledenwerving en -binding streven we naar een maximaal ledenaantal in verhouding tot onze infrastructuur. Voor tennis ligt dat op 650 volwassen leden voor 9 terreinen en voor padel op 300 volwassen leden voor 4 terreinen. Indien de maximale capaciteit per terrein bereikt wordt voeren we een ledenstop in.

 

We waarderen al onze leden, maar houden rekening met “de staat van dienst” en de inzet van leden indien er prioriteiten gesteld moeten worden (bv ledenstop, reservatierechten, tornooireeksen,…)

Sportief

Op sportief vlak willen we regionale (tennis) en nationale (padel) toppers ontwikkelen, alsook de hoogste kwaliteitslabels van Tennis en Padel Vlaanderen binnenhalen. We bieden trainingen aan op alle niveaus: van beginner tot international. Dit gebeurt via individuele lessen, groepslessen, jeugd- en volwassen stages, steeds onder begeleiding van gediplomeerde trainers.

 

We stimuleren onze leden om zoveel mogelijk competitief te tennissen of padel te spelen, door middel van het aanbieden van een scala aan competities en competitiedagen, zoals interne clubkampioenschappen, interclub en tornooien met regionale aantrekkingskracht.

Voor recreanten zijn tennis- en padelterreinen, welke niet zijn gereserveerd voor training of competitie, beschikbaar via een reserveringssysteem.

Infrastructuur

Onze club biedt goed onderhouden en moderne infrastructuur, zoals tennis- en padelterreinen die voldoen aan de kwaliteitseisen van Tennis en Padel Vlaanderen en helder verlicht kunnen worden bij onvoldoende daglicht. Verder voorzien we in een toegankelijk en gezellig clubhuis, terras en kleedkamers met douchefaciliteiten.

 

De omgeving van de tennis-, padel- en horecafaciliteiten, zoals groen en verharding, wordt goed onderhouden door een aantal vrijwilligers. Er is cameratoezicht op de tennis- en padelterreinen.

 

Waar mogelijk investeren we in efficiënte en duurzame faciliteiten zoals ledverlichting, zonnepanelen, laadpunten voor elektrische wagens en fietsen, afvalreductie, waterrecuperatie e.d.

Bestuur & organisatie

Onze club wordt kwalitatief goed en transparant/democratisch bestuurd. Het bestuur van Sporta TC vzw definieert in samenspraak het bestuur van Sporta Padel vzw het beleid ter uitvoering van de visie.

 

Beide besturen hanteren duidelijke, gestructureerde, en transparante communicatie naar elkaar en naar de leden. Met de leden wordt via alle moderne kanalen gecommuniceerd. Informatie is makkelijk vindbaar en toegankelijk.

 

Onze club is financieel gezond. De horeca uitbating in eigen beheer, de inzet van vrijwilligers, de steun van de lokale overheid en de investering in duurzame faciliteiten waarborgen de toekomst van onze club.

 

Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering georganiseerd waarin de Raad Van Beheer de werking van het dagelijks bestuur evalueert.

Maatschappij

Onze club streeft naar een constructieve samenwerking met onze koepelorganisatie Tennis en Padel Vlaanderen, met onze lokale overheid, met lokale scholengemeenschappen en met andere (sport)verenigingen.

 

In onze werking schenken we aandacht aan fairplay, diversiteit en inclusiviteit. Onze infrastructuur staat open voor alle leden en bezoekers die hiervoor respect opbrengen.

 

We ondersteunen de maatschappelijke beweging naar gezondheidsbevordering en sociale cohesie. We helpen dit te ontwikkelen bij de jeugd, en introduceren een specifiek programma voor ouderen.

Onze Visie

Onze visie steunt op de volgende pijlers:

  • Leden

  • Sportief

  • Infrastructuur

  • Bestuur en Organisatie

  • Maatschappij

bottom of page