top of page

Mutualiteit

Via onderstaande documenten kan u een terugbetaling aanvragen bij uw mutualiteit. Dit kan voor een deelname aan een sportkamp of een gedeeltelijke vergoeding van het lidgeld. 

Mocht u aangesloten zijn bij een andere mutualiteit, dan mag u ons dit formulier steeds bezorgen via jeugd@sportatc.be. Vragen rond het fiscaal attest mag je bezorgen aan secretariaat@sportatc.be

Algemeen

Algemeen document van Tennis & Padel Vlaanderen voor de terugbetaling van lidgeld. Geschikt voor elk ziekenfonds.

CM - kampvoordeel

Aanvraag tegmoetkoing opeluchtklas, speelplein, kamp jeugdvereniging/sportclub en monitorcursussen.

CM - lidgeld

Aanvraag tot terugbetaling inschrijvingsgeld sportvereniging.

Solidaris

Aanvraag terugbetaling vrije tijd - sport.

LM - lidgeld

Terugbetaling sport en fitness

bottom of page